Edunvalvonta

Edunvalvontaa paikallisesti

Olemme senioreitten asialla. Teemme yhteistyötä kotikaupunkimme muiden eläkeläisjärjestöjen kanssa esim. vanhusneuvostossa ja vuorovaikutuksessa kotikuntamme päättäjien kanssa. Jäsenyytesi on tärkeä sekä meille että koko liitolle. Vaikka et itse osallistuisi aktiivisesti edunvalvontatyöskentelyyn, jäsenenyytesi kasvattaa joukkoamme ja sen myötä painoarvoamme, kun pyrimme vaikuttamaan meitä kaikkia koskeviin asioihin.

Puheenjohtajamme Pertti Vainionpää toimii Joensuun sosiaali- ja terveyslautakunnan asettaman vanhusneuvoston puheenjohtajana. Varajäsenenä on Anneli Airola. Pohjois-Karjalan Kansallisen senioripiirin hallituksessa ovat yhdistyksemme edustajat Pertti Vainionpää, Riitta Flinkman ja Anneli Airola.

Edunvalvontaa valtakunnallisesti

Kattojärjestömme Kansallinen senioriliitto ry valvoo jäsentensä taloudellisia ja sosiaalisia etuja valtakunnallisella tasolla. Se pyrkii tukemaan eläkeläisten ja ikäihmisten yhteiskunnallista osallistumista tasavertaisina toimijoina muiden väestöryhmien kanssa.

Kansallisen Senioriliiton liittokokouksessa Rovaniemellä 18.6.2017 valittiin liittovaltuuston jäseneksi Pertti Vainionpää sekä varalle Anneli Airola.

Senioriliitto on neljänneksi suurin kuudesta eläkeläisjärjestöstä, jotka ovat perustaneet yhteistoimintaelimekseen edunvalvonnassa Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU:n.